Tamna trijada

“Dark Triad (Tamna trijada)” se odnosi na trio negativnih osobina ličnosti – narcisizam, makijavelizam i psihopatiju – koje dele neke zajedničke zloćudne karakteristike. Koncept su osmislili istraživači Delroy L. Paulhus i Kevin M. Williams 2002. godine.

Razumevanje mračnih osobina

Ljudi koji poseduju ove karakteristike obično su bezosećajni i manipulativni, spremni su uraditi ili reći gotovo sve kako bi postigli svoje ciljeve. Imaju naduvano mišljenje o sebi i često se ne stide samopromocije. Ove osobe su skloni impulzivnosti i mogu se uključiti u opasno ponašanje – u nekim slučajevima čak počiniti zločine – bez obzira na to kako njihove radnje utiču na druge.

Iako mnogi istraživači smatraju da su psihopatija, narcizam i makijavelizam tri različite osobine sa preklapajućim karakteristikama, drugi veruju da zajedničke osobine ukazuju na osnovnu konstrukciju ličnosti koja još nije u potpunosti razumljiva.

Kako je psihopatija povezana sa Tamnom trijadom?

Većina istraživača smatra da je psihopatija – karakterizirana nedostatkom empatije i kajanja – “najmračnija” crta u “Mračnom Trojstvu”, u smislu da psihopati obično nanose više štete pojedincima i društvu nego narcisoidni ili “visoki Machovi”. “Psihopatija” nije dijagnoza mentalnog zdravlja; poremećaj koji je najbliži tome u DSM-u je poremećaj antisocijalne ličnosti.

Šta je makijavelizam?

Makiavelizam nije dijagnoza mentalnog zdravlja, već je to osobina ličnosti koja opisuje manipulativnu osobu koja obmanjuje i vara druge kako bi postigla svoje ciljeve. Temelji se na političkoj filozofiji pisca iz 16. veka, Niccolò Machiavellija. Neki dokazi ukazuju na to da je od tamnih osobina, makiavelizam najviše povezan s visokom inteligencijom. Ako psiholog nekoga naziva “High Mach”, to znači da se ta osoba ponaša na izrazito manipulativan način.

Kako je narcizam povezan sa Tamnom trijadom?

Treća komponenta ovog trijada, narcizam, karakteriše preterana briga o sebi i naglašena arogancija. Dok su mnogi narcisoidni ljudi samo frustrirajući, ekstremni ili “zli” narcisoidi mogu postati emocionalno zlostavljajući ili čak nasilni kada im se ne pruži poseban tretman koji smatraju da zaslužuju.

Šta je “D” ili mračni faktor ličnosti?

Skorašnja istraživanja su počela da postavljaju hipotezu da jedan osnovni faktor, klasifikovan kao “D”, može biti osnova za mnoge različite negativne karakteristike, uključujući one u Tamnoj Trijadi kao i sadizam, sebičnost i druge. “D” označava tendenciju da se maksimiziraju sopstvene želje na štetu drugih ljudi.

Šta je “Svetlosna trijada”?

Istrazivaci su nedavno poceli da proucavaju takozvane “Light Triad” (Svetlosna Trijada) osobine: vera u čovečanstvo, humanizam i Kantijanizam. Teorija se često predstavlja kao suprotnost od Tamne Trijade, a zasniva se na uverenju da su ljudi su po prirodi dobri i ne bi trebalo da se tretiraju kao sredstvo za postizanje ciljeva.

Kako prepoznati Tamnu trijadu

Mračna trijada predstavlja pokušaj da se uhvate manipulativni i eksploatativni karakteristični koji nisu obuhvaćeni Big 5, modelom ličnosti koji se smatra najpouzdanijim i najčešće korišćenim modelom ličnosti do danas, a koji se sastoji od pet osnovnih faktora ličnosti. Da bi se identifikovali ovi karakteristični u kliničkim postavkama, kliničari i istraživači obično koriste pojedinačne skale koje pojedinačno mere narcizam, psihopatiju i makijavelizam, ili skalu od 12 stavki poznatu kao “Prljavih Dvanaest” koja je dizajnirana da ih sve tri istovremeno meri.

Da li pojedinci Tamne trijade lako prikrivaju svoju pravu prirodu?

Iako postoje fizički i ponašajni znakovi koji su pokazali povezanost sa tamnom trojkom u istraživačkim okruženjima, osobe sa ovim karakteristikama mogu uspešno sakriti svoju pravu prirodu, pogotovo na početku. Narcisoidne osobe, na primer, često deluju šarmantno i privlačno na prvi pogled; neki dokazi ukazuju na to da je to zbog percepcije da imaju visoko samopoštovanje, osobinu koja je socijalno poželjna.

Postoje li crte lica povezane s Tamnom trijadom?

Narcisizam, posebno, se manifestuje kroz fizički izgled osobe. Narcisisti su skloni tome da se oblače naizgled, budu fizički privlačni, nose šminku ili se provokativno oblače. Jedno istraživanje iz 2018. godine otkrilo je da grandiozni narcisisti takođe imaju karakteristične, dobro sređene obrve.

Postoji li test za Tamnu trijadu?

Kako bi se odgovorilo na rastući interes za Dark Triad, istraživači Peter K. Jonason i Gregory D. Webster razvili su sažetu mjeru tih osobina ličnosti u obliku 12 pitanja nazvanu “Dirty Dozen”. Dirty Dozen nudi brži i jednostavniji način prepoznavanja karakteristika Dark Triada od testiranja narcizma, makijavelizma i psihopatije pojedinačno.žž

Kako mogu uočiti pojedinca Tamne trijade?

Može biti teško prepoznati osobu koja ima izražene crte Tamne Trijade, i bez formalne procene možda nikad nećete biti sigurni. Međutim, osoba koja ponavlja laži, pokazuje nedostatak empatije ili vrši nasilje nad drugima kako bi ostvarila svoje ciljeve, možda ima jednu ili više tamnih osobina.

Zaključak

U pitanju su negativni osobinski skupovi koji uključuju psihopatiju, narcisizam i mačijavelizam. Ljudi sa ovim osobinama često su manipulativni, nemaju empatiju i često vode računa samo o sopstvenim interesima, bez obzira na posledice po druge ljude. Teško ih je prepoznati na osnovu fizičkog izgleda ili prvih utisaka, jer se često predstavljaju kao šarmantne osobe. Kako bi se ovi pojedinci prepoznali, koriste se posebni testovi, kao što je “Prljavih 12”. Međutim, važno je istaći da ne postoji tačna dijagnoza za “Tamnu trijadu” i da se ovi termini koriste samo kao opis negativnih osobina i skupova ličnosti.

Ostavite komentar

JoomBooz © 2024. All rights reserved.