Šta je bipolarni poremećaj?

Bipolarni poremećaj, takođe poznat kao manično-depresivno oboljenje, je mentalno zdravstveno stanje koje utiče na raspoloženje, energiju i sposobnost funkcionisanja pojedinca. Osobe sa bipolarnim poremećajem doživljavaju ekstremne visoke tačke (maniju ili hipomaniju) i niske tačke (depresiju) tokom određenih perioda.

Tokom maničnih epizoda, osobe sa bipolarnim poremećajem mogu se osećati izuzetno euforično ili razdražljivo, imati visok nivo energije, uključivati se u rizično ponašanje i imati problema sa spavanjem. Tokom depresivnih epizoda, osobe mogu osećati tugu, beznadežnost i imati malo interesovanja za aktivnosti koje su nekada uživali. Takođe mogu doživeti promene u apetitu i obrascima spavanja, kao i poteškoće u koncentraciji ili donošenju odluka.

Bipolarni poremećaj je hronično stanje i nema leka. Međutim, uz odgovarajući tretman, osobe sa bipolarnim poremećajem mogu upravljati svojim simptomima i voditi produktivan život. Tretman za bipolarni poremećaj može uključivati lekove kao što su stabilizatori raspoloženja, antipsihotici ili antidepresivi, kao i psihoterapiju ili druge oblike razgovorne terapije.

Važno je da osobe sa bipolarnim poremećajem tesno sarađuju sa stručnjakom za mentalno zdravlje kako bi razvili plan tretmana koji najbolje odgovara njihovim individualnim potrebama.

Kako možemo lečiti bipolarni poremećaj?

Bipolarni poremećaj

Tretman bipolarnog poremećaja obično podrazumeva kombinaciju lekova i psihoterapije. Osnovni cilj tretmana je stabilizacija raspoloženja, smanjenje težine i učestalosti maničnih i depresivnih epizoda, kao i poboljšanje kvaliteta života.

Lekovi: Stabilizatori raspoloženja su najčešći tip lekova koji se koriste za lečenje bipolarnog poremećaja i pomažu u balansiranju raspoloženja i sprečavanju ekstremnih visokih i niskih tačaka. Takođe se mogu koristiti i drugi lekovi poput antipsihotika, antidepresiva i lekova protiv anksioznosti. Važno je da sarađujete sa zdravstvenim radnikom kako biste pronašli pravi lek(ove) i dozu koja najbolje odgovara pojedincu.

Psihoterapija: Različiti tipovi psihoterapije, kao što su kognitivno-bihevioralna terapija (KBT), psihoe-dikacija i terapija fokusirana na porodicu, mogu pomoći osobama sa bipolarnim poremećajem da razumeju svoje stanje, upravljaju simptomima i poboljšaju međuljudske odnose. Ove terapije takođe mogu pomoći osobama da razviju strategije za suočavanje i veštine rešavanja problema kako bi upravljale svojim simptomima.

Promene u načinu života: Pored lekova i psihoterapije, i promene u načinu života mogu biti korisne za upravljanje bipolarnim poremećajem. Redovno vežbanje, održavanje redovnog rasporeda spavanja, smanjenje stresa i izbegavanje alkohola i droga mogu pomoći u smanjenju težine i učestalosti maničnih i depresivnih epizoda.

Važno je da osobe sa bipolarnim poremećajem tesno sarađuju sa zdravstvenim radnikom kako bi razvile individualizovani plan tretmana koji odgovara njihovim specifičnim potrebama. Uz odgovarajući tretman, osobe sa bipolarnim poremećajem mogu upravljati svojim simptomima i voditi produktivan i ispunjen život.

Ostavite komentar