Psihopata ili sociopata: Osnovne razlike

Kada razumete ljude sa tamnijom stranom, ključno je biti svestan razlika između psihopata i sociopata. Iako se ovi pojmovi često koriste kao sinonimi, imaju različite osobine i ponašanja koja ih razlikuju. U ovom blog postu istražićemo razlike između ova dva poremećaja ličnosti, kako ih identifikovati i zašto je važno znati razliku.
Psihopate pokazuju harizmu, lukavost i samokontrolu, vešto se prilagođavajući socijalnim okruženjima. Nasuprot tome, sociopate pokazuju smanjenu harizmu, nestabilno ponašanje i često emocionalne uzlete, otvoreno se suprotstavljajući društvenim očekivanjima. Dok psihopate pokazuju metodična delovanja, sociopate se ponašaju spontano, što povećava nepredvidljivost i nestabilnost. Ljudi koji pate od bilo kojeg od navedenih poremećaja ličnosti mogu biti opasni po vašu ličnu, karijernu, poslovnu i finansijsku sigurnost.

Psihopata vs. sociopata

Na prvi pogled, pojmovi psihopata i sociopata mogu izgledati kao sinonimi. Međutim, oni se odnose na dva različita tipa osoba sa različitim osobinama i ponašanjima. Oboje su kategorisani kao poremećaji ličnosti antisocijalnog tipa (ASPD), ali se manifestuju na različite načine. Uđimo u karakteristike svakog poremećaja kako bismo bolje razumeli razlike između njih.

Osobine psihopata

Sledeće karakteristike su uobičajene za psihopate:

 • Nedostatak empatije: Psihopate ne mogu osetiti empatiju prema drugima, što im otežava formiranje iskrenih veza sa ljudima.
 • Šarmantni i manipulativni: Psihopate mogu biti šarmantni i harizmatični, što koriste da manipulišu drugima radi lične koristi.
 • Izračunati i kontrolisani: Psihopate obično veoma izračunato i kontrolisano postupaju, što im olakšava održavanje fasade normalnosti.
 • Neodgovorni i impulsivni: Uprkos njihovom kontrolisanom ponašanju, psihopate mogu biti neodgovorni i impulsivni po pitanju svog privatnog života.
 • Nedostatak kajanja: Psihopate retko osećaju krivicu ili kajanje za svoje postupke, što im olakšava da se ponašaju štetno bez brige o posledicama.
 • Visoko inteligentni: Mnogi psihopate imaju iznadprosečnu inteligenciju, koju koriste da manipulišu i obmanjuju druge.

Osobine sociopata

Sa druge strane, sociopate karakterišu sledeće osobine:

 • Manje šarmantni i više nepredvidljivi: Sociopate su obično manje šarmantni od psihopata i mogu biti više nestabilni i nepredvidljivi.
 • Teškoće u formiranju veza: Sociopate se bore da formiraju trajne veze, često zbog njihove impulzivnosti i nepredvidljivog ponašanja.
 • Skloni emocionalnim ispadima: Za razliku od psihopata, sociopate mogu imati nagla emocionalna izlivanja, što im otežava održavanje fasade normalnosti.
 • Nepoštovanje društvenih normi: Sociopate često otvoreno nepoštuju društvene norme i očekivanja, što im otežava da se uklope u društvo.
 • Nedostatak krivice ili kajanja: Slično psihopatama, sociopate obično ne osećaju krivicu ili kajanje za svoje postupke.

Ostavite komentar

JoomBooz © 2024. All rights reserved.