Proces donošenja odluka potrošača prilikom kupovine organske hrane

Kupovina organske hrane je složena i kompleksna na šta utiču brend i cena. Takodje kupovina organske hrane može se olakšati pomoću raznih programa, saznajte više u narednom članku

U novom istraživanju, naučnici sa Univerziteta u Bolonji proučavali su uticaj direktnih prodajnih kanala na stavove i preferencije pri kupovini organske hrane. Utvrdili su da potrošači donose odluke na osnovu različitih faktora, uključujući cenu, dostupnost i brend. Istraživanje je takođe otkrilo da je usmena preporuka među potrošačima važan faktor u procesu kupovine organske hrane. Štaviše, ona predstavlja moćan generator poruka.

Istraživači su otkrili

Uprkos važnosti informacija i brenda, cena često predstavlja osnovni signal koji pokreće nameru kupovine. U meta-regresionom istraživanju, istraživači su otkrili da su potrošači koji su podložni uticaju cene skloniji da kupuju organsku hranu. Visoka cena organske hrane može biti prepreka za njihovu kupovinu, ali uverenja potrošača o njihovom zdravlju i životnoj sredini takođe su snažan faktor pri kupovini ovih proizvoda.

Signal za kvalitet

Prema istraživačima, cena može biti znak za kvalitet ako nema relevantnih informacija o proizvodu. Takođe, kada potrošačima nisu dostavljene tačne informacije, cena organske hrane može služiti kao znak za kvalitet. U takvim okolnostima, visoka cena organske hrane može biti važna prepreka za kupovinu ovih proizvoda. Ipak, ovo istraživanje takođe utvrđuje da na potrošače utiču i drugi faktori, uključujući dostupnost.

Postoji više različitih razloga

Međutim, uprkos popularnosti organske hrane, postoji mnogo istraživanja koja su pokazala da potrošači ne donose automatsku odluku da kupe organske proizvode. Iako mnogi ljudi smatraju da bi trebalo da kupuju organske proizvode, to nije dovoljno ubedljiv razlog za njih da ulože u njih. Postoje različiti faktori koji utiču na odluku da se kupe organski proizvodi. Najvažniji od njih su percipirani za koristi po zdravlje. Ostatak je povezan sa percipiranim koristima po životnu sredinu i društvenim normama.

Vernots potrošača

Među faktorima koji utiču na nameru potrošača da kupi organsku hranu su cena i dostupnost. Na primer, vrednosti i moralne brige potrošača mogu biti snažan motivator za kupovinu organskih proizvoda. Osim toga, niža dostupnost i više cene su ključni faktori u određivanju da li će potrošač kupiti organske proizvode. Koristeći ovo istraživanje, trgovci mogu unaprediti svoje strategije kako bi povećali profite od svoje organske hrane.

Zaključak

Rezultati ovih istraživanja ukazuju da postoji nekoliko faktora koji utiču na nameru potrošača da kupi organsku hranu. Percepirane zdravstvene koristi organske hrane su bile najvažniji faktor. Drugi faktori koji su uticali na izbor potrošača za sertifikovane organske proizvode su cena i dostupnost. Takođe, skloni su bili manje brinuti o troškovima. Kada osoba želi da kupi organsku hranu, mogu da razmotre cenu i kvalitet proizvoda.

Ostavite komentar