Novi lek za dijabetes regeneriše proizvodnju insulina u 48 sati

Nedavna studija pod vodstvom naučnika sa australijskog Instituta Baker Heart and Diabetes pokazala je napredak u regeneraciji ćelija koje proizvode insulin u gušterači. Studija je koristila lekove odobrene od strane američke Federalne agencije za lekove (FDA), koji ciljaju enzim EZH2, kako bi stimulisali duktalne progenitorske ćelije u gušterači.

Ove ćelije, koje oblažu kanale gušterače, inducirane su da imitiraju funkciju nedostajućih β-ćelija kod osoba sa dijabetesom tipa 1. GSK126 i Tazemetostat, dva inhibitora malih molekula odobrena za lečenje raka, korišteni su za ublažavanje ograničenja koja je nametnuo enzim EZH2. Time su omogućili duktalnim ćelijama da preuzmu funkcije slične β-ćelijama.

Reprogramirane duktalne ćelije pokazale su sposobnost proizvodnje i lučenja insulina kao odgovor na glukozu. Najvažnije, regenerisane ćelije su pokazale sposobnost senzora glukoze i prilagođavanje proizvodnje insulina.

ćelija

Testovi su pokazali dosledne rezultate kod uzoraka tkiva osoba sa i bez dijabetesa tipa 1. Normalna proizvodnja insulina nastavila se unutar 48 sati od stimulacije.

Ovo istraživanje predstavlja potencijalni put za ponovno uspostavljanje funkcija tela ugroženih dijabetesom. Iako su klinička ispitivanja još uvek potrebna, otkriće pruža nadu za oko 422 miliona ljudi u svetu koji pate od dijabetesa, nudeći im mogućnost olakšanja života kroz inovativne lekove.

Ostavite komentar