Kako su dinosaurusi nestali

Pre 66 miliona godina, dogodilo se izumiranje dinosaurusa. Sa razornim udarom asteroida, ”vlast” koja je trajala 180 miliona godina naglo je završena.

Da li je asteroid ubio dinosauruse?

Godine 1980. dobitnik Nobelove nagrade, fizičar Luis Valter Alvarez, i njegov sin geolog Valter, objavili su teoriju da je istorijski sloj glinice bogate iridijumom nastao usled sudara velikog asteroida sa Zemljom.

Trenutno uništenje u neposrednom okruženju i šire sekundarne posledice udara asteroida smatrane su razlozima zašto su dinosauri tako naglo izumrli.

Luis Valter Alvarez i njegov sin Valter poznati su po svojoj teoriji da je se asteroid sudario sa našom planetom pre 66 miliona godina i izazvao izumiranje svih dinosaurusa, kao i mnogih drugih životinja.

Asteroidi su velika, stenovita tela koja kruže oko Sunca. Raspon im je od nekoliko do stotina metara u prečniku. Svaki fragment asteroida koji preživi pad na Zemlju postaje poznat kao meteorit.

Alvarezova hipoteza je prvobitno bila kontroverzna, ali sada je najviše prihvaćena teorija za masovno izumiranje na kraju mezozoika.

Koliki je bio asteroid koji je ubio dinosauruse?

dinosaurusa

Paul kaže, ‘Udar asteroida podržan je zaista dobrim dokazima jer smo identifikovali krater. On je sada uglavnom zakopan na morskom dnu uz obalu Meksika. Tačno je iste starosti kao i izumiranje dinosaurusa, što se može pratiti u stenovitom zapisu širom sveta.’

Mesto udara, poznato kao krater Čikshulub, centrirano je na Jukatan poluostrvu u Meksiku.

Veruje se da je asteroid bio širok između 10 i 15 kilometara, ali brzina njegovog sudara izazvala je stvaranje mnogo većeg kratera, prečnika 150 kilometara. To je drugi najveći krater na planeti.

Ostavite komentar