Kako povećati motivaciju zaposlenih u vašem preduzeću

Motivacija zaposlenih je jedan od najvažnijih faktora u svakom preduzeću. Želite privući vrhunski talenat? Morate ponuditi visoke plate i beneficije. Želite zadržati motivisane zaposlene kada ih jednom angažujete? Nažalost, visoka plata i odlični bonusi često sami po sebi nisu dovoljni da zadrže vaše zaposlene motivisanim i angažovanim na duže staze.

“U današnjem poslovnom ciklusu, gde su zaposleni usvojili koncept “tihe ostavke” (quiet quitting), od ključnog je značaja da pronađete načine da ih održite angažovanim i inspirisanim onim što vaša firma pokušava postići. Neuspeh u tome znači da je veća verovatnoća da će zaposleni “mentalno otići”. Kada se to dogodi, vaša kompanija kreće nizbrdo. Ali kako povećati motivaciju zaposlenih u vašem preduzeću? Postoji nekoliko strategija koje kompanije koriste kako bi zadržale svoje najbolje radnike.”

Šta je motivacija zaposlenih?

Motivacija zaposlenih je želja ili volja zaposlenog da obavi svoj posao – i to dobro. Upravo ova motivacija podstiče zaposlenog da nastavi da radi i da ide iznad očekivanog kako bi se istakao u svojoj ulozi. Drugim rečima, to je potpuna suprotnost “tihog napuštanja” (quiet quitting), kada radnici rade minimalno samo da prežive.

Prednosti motivacije zaposlenih

Imati nezainteresovane zaposlene loše je za poslovanje. To ne samo da šteti korporativnoj kulturi, već može uticati na vašu sposobnost privlačenja, zadržavanja i usluživanja klijenata – i, konačno, na ostvarivanje profita. Na primer: Ako ste ikada bili u restoranu gde osoblje loše tretira menadžment, verovatno ste primetili da ti zlostavljani radnici lošije obavljaju svoj posao u poređenju sa onima koji su pravično tretirani. Zlostavljanje dovodi do nedostatka motivacije za preuzimanje inicijative i izvrsnosti, što šteti iskustvu kupaca i poslovanju u celini. Ako želite da vaše preduzeće prosperira, potrebni su vam zaposleni koji su entuzijastični u pomaganju rastu i uspehu vašeg poslovanja. Evo pogleda na direktnu korist od motivisanih zaposlenih:

Povećana produktivnost

Kada su zaposleni motivisani, skloni su da rade napornije i efikasnije, što dovodi do povećane produktivnosti. Na primer, ako je zaposleni motivisan da ispuni cilj prodaje, mogu raditi duže sate ili osmišljavati kreativna rešenja kako bi zaključili poslove.

Veće zadovoljstvo poslom

Motivisani zaposleni su skloniji osećaju zadovoljstva sa svojim poslom, što dovodi do većeg zadržavanja zaposlenih i manjeg fluktuacije. To može uštedeti vreme i novac kompanijama pri zapošljavanju i obuci novih radnika.

Unapređen kvalitet rada

Motivisani zaposleni su ponosni na svoj rad i teže izvrsnosti, što može dovesti do izlaska proizvoda visokog kvaliteta i zadovoljnijih kupaca. Na primer, motivisani grafički dizajner može potrošiti više vremena na usavršavanje dizajna umesto da ga brzo završi.

Bolja usluga prema kupcima

Motivisani zaposleni su skloniji pružanju odlične usluge prema kupcima, što dovodi do povećane lojalnosti kupaca i pozitivnog usmenog marketinga za poslovanje. Na primer, ukoliko entuzijastičan i pomoćan zaposleni srdačno pozdravi kupca, veća je verovatnoća da će se kupac ponovo vratiti u vašu firmu.

Povećana inovativnost

Motivisani zaposleni su skloniji razvijanju novih ideja i rešenja, što može dovesti do inovacija unutar preduzeća. Na primer, motivisani softverski programer može kreirati novu funkciju koja će izdvojiti proizvode vaše kompanije od konkurencije.

Unapređeni timski rad

Motivisani zaposleni imaju tendenciju da dobro sarađuju s drugima i efikasno se udružuju, što dovodi do unapređenog timskog rada u preduzeću. To može rezultirati boljom komunikacijom, povećanom efikasnošću i izlazima višeg kvaliteta.

Veći profiti

Kada su zaposleni motivisani, rade napornije i bolje kako bi postigli ciljeve preduzeća. To znači bolji kvalitet, produktivnost i profite za vašu kompaniju.

Vrste motivacije zaposlenih

Motivacija radnika može se postići na nekoliko načina. Evo pregleda različitih vrsta motivacije i kako ih možete koristiti da inspirišete svoje zaposlene.

Unutrašnja motivacija

Unutrašnja motivacija je interna želja koju zaposleni ima da obavi zadatke ili postigne ciljeve. Ona dolazi iznutra i pokreće je lično zadovoljstvo postignućem cilja ili ovladavanjem veštine. Unutrašnja motivacija često se smatra snažnijom od spoljašnje motivacije jer je ukorenjena u unutrašnjim željama i interesovanjima. Na primer, ako je zaposleni unutrašnje motivisan da ovlada novim programskim jezikom, može ga proučavati u slobodno vreme i postavljati pitanja tokom radnog vremena.

Nekoliko načina na koje kompanije mogu koristiti unutrašnju motivaciju kako bi inspirisale svoje zaposlene uključuje:

Pružanje jasnih instrukcija i očekivanja

Ovo pomaže zaposlenima da ostanu fokusirani na zadatke i motiviše ih da ih završe.

Davanje povratnih informacija. Pružanje iskrenih i pravovremenih povratnih informacija zaposlenima omogućava da znaju šta rade dobro i gde treba da se poboljšaju. Ovo im pomaže da ostanu motivisani da dostignu svoje ciljeve.

Podsticanje autonomije. Podsticanje zaposlenih da preuzmu odgovornost za svoj rad pomaže im da se osećaju osnaženo i motivisano da daju svoj maksimum.

Postavljanje smislenih ciljeva. Kada zaposleni razumeju svrhu svog rada i organizacione ciljeve koje postižu, veća je verovatnoća da će ostati motivisani i angažovani.

Pružanje mogućnosti za razvoj zaposlenih. Obuka zaposlenih u oblastima koje ih zanimaju povećava verovatnoću da će se pridržavati programa. Osim toga, to može pomoći zaposlenima da napreduju u karijeri i poveća stopu zadržavanja.

Prednosti i nedostaci unutrašnje motivacije

Unutrašnja motivacija nosi sa sobom prednosti i nedostatke.
Prednosti su: Intrinzički motivisani zaposleni obično su samostalniji i proaktivniji u svom radu, smanjujući potrebu za mikromenadžmentom i omogućavajući menadžerima da se fokusiraju na druge zadatke. Unutrašnja motivacija takođe može pomoći zaposlenima da razviju osećaj veštine u vezi sa svojim radom, što dovodi do povećanog samopouzdanja i zadovoljstva poslom. To može pomoći u podizanju morala i stvaranju pozitivnog radnog okruženja. Kada su zaposleni intrinzički motivisani, veća je verovatnoća da će preuzeti odgovornost za sopstveni profesionalni razvoj i tražiti prilike za rast i učenje. Ovo osigurava da kompanija ima stručnu i prilagodljivu radnu snagu.

A što se tiče nedostataka: Unutrašnja motivacija ponekad može dovesti do toga da se zaposleni previše fokusiraju na svoje ciljeve i prioritete, što može izazvati sukobe sa drugim članovima tima ili sa opštim ciljevima kompanije. Poslodavci moraju osigurati da zaposleni ostaju usklađeni sa misijom i vrednostima kompanije. Neki zaposleni mogu izgubiti motivaciju ako osećaju da njihovi napori nisu prepoznati ili nagrađeni, čak i ako su intrinzički motivisani. Poslodavci moraju pronaći načine da priznaju i proslave postignuća zaposlenih kako bi održali nivo motivacije. Unutrašnja motivacija ponekad dovodi do toga da zaposleni preuzimaju previše odgovornosti ili previše rade, što može dovesti do sagorevanja na poslu ili drugih negativnih posledica. Poslodavci moraju biti svesni znakova sagorevanja na poslu i pružiti podršku kad je to potrebno.

Spoljna motivacija

Spoljna motivacija je kada zaposleni pokreću spoljne nagrade kao što su novac, bonusi, priznanje ili neki drugi spoljni izvor motivacije. Ove nagrade se mogu koristiti kako bi se zaposleni podstakli da dostignu ciljeve ili završe zadatke u pravom roku. Možete iskoristiti spoljnu motivaciju da podstaknete zaposlene da prate uputstva i da završe zadatke na pravilan i efikasan način. Na primer, ako zaposlenom dodelite bonus za postizanje određenog cilja, veća je verovatnoća da će se fokusirati na taj specifičan zadatak i dati sve od sebe. Neke od načina na koje možete koristiti spoljnu motivaciju kako biste inspirisali svoje zaposlene uključuju:

Extrinsicna motivacija

Extrinsicna motivacija se javlja kada zaposleni pokreću spoljne nagrade kao što su novac, bonusi, priznanja ili neki drugi spoljni izvor motivacije. Ove nagrade se koriste kako bi podstakle zaposlene da dostignu ciljeve ili završe zadatke u predviđenom roku. Možete iskoristiti spoljnu motivaciju kako biste podstakli zaposlene da prate uputstva i završe zadatke na ispravan i efikasan način. Na primer, ukoliko zaposlenom dodelite bonus za postizanje određenog cilja, veća je verovatnoća da će se fokusirati na taj specifičan zadatak i dati sve od sebe. Neki od načina na koje možete koristiti spoljnu motivaciju kako biste inspirisali svoje zaposlene uključuju:

Prednosti i nedostaci spoljne motivacije

Spoljna motivacija takođe nosi sa sobom prednosti i nedostatke.

Prednosti: Dobro osmišljen sistem spoljne motivacije može stvoriti strukturirano okruženje, razjasniti očekivanja i ciljeve, što omogućava zaposlenima da se usmere na ono što je važno. Spoljna motivacija može biti efikasna u pružanju trenutnih podsticaja za povećanje produktivnosti u određenim zadacima i projektima, putem nagrađivanja, kao što su bonusi ili programi priznanja. Zaposleni koji su pretežno motivisani spoljnim faktorima, kao što je kompenzacija, verovatno će biti motivisani putem sistema spoljne motivacije. Pružanjem novčanih nagrada i podsticaja, rukovodstvo može efikasno motivisati veći deo radne snage.
A što se tiče nedostataka: Zaposleni koji su isključivo motivisani spoljnim faktorima mogu izgubiti iz vida intrinzičnu vrednost svog rada. To može dovesti do nedostatka posvećenosti ili entuzijazma prema poslu, i gubitka veze između rada i njegovog uticaja, što rezultira smanjenjem nivoa zadovoljstva poslom. Sistemi spoljne motivacije obično se fokusiraju na kratkoročne podsticaje, kao što su trenutne nagrade ili bonusi. To može podstaći zaposlene da se usredsrede na završavanje određenih zadataka koji zadovoljavaju spoljne faktore. Međutim, to takođe može dovesti do zanemarivanja dugoročnog uticaja njihovog rada na opšte ciljeve kompanije. Kada spoljna motivacija ne donosi očekivane nagrade ili podsticaje, zaposleni mogu postati frustrirani ili nezadovoljni. To može dovesti do smanjenja radne etike, nižeg nivoa posvećenosti i negativnog stava koji utiče na radno raspoloženje zaposlenih.

Primeri tehnika motivacije zaposlenih

U stvarnom svetu, mnoge kompanije koriste tehnike motivacije zaposlenih jer shvataju da je to ključno za zadržavanje i rast. Na primer, Zappos koristi zabavne i razigrane programe priznanja kako bi angažovao radnike. Njihov program “Zappos Dollars” dodeljuje “Zollars” zaposlenima kada se uhvate da rade nešto neverovatno. To izgleda kao Monopoly novac, ali može se koristiti u kompanijskom ekosistemu za kupovinu stvari poput vodeničkih pištolja, fidget kocki i roštilja na ćumur. Radnici takođe mogu da ga koriste u humanitarne svrhe, kao što je doniranje lokalnoj banci hrane. Takođe, imaju program “Hero and Sidekicks of the Month”, koji je program priznanja. Panel zaposlenih glasa za heroja i pomoćnike meseca. Heroj dobija poklon karticu Zappos u vrednosti od 250 dolara, plus “iskustvo” kao što je skakanje sa Stratosphere tornja, vožnja luksuznim automobilom ili zip-lajning sa vrha zgrade Rio. Pri odabiru tehnika motivacije za svoje zaposlene, imajte na umu kulturu svoje kompanije. Uključite zaposlene kako biste saznali šta im se sviđa, tako da znate da vaši programi imaju veću šansu za uspeh.

Zaključak

Motivacija zaposlenih je od suštinskog značaja za uspeh i rast kompanije. U ovom tekstu smo razmatrali dve glavne vrste motivacije – unutrašnju i spoljnu motivaciju, kao i njihove prednosti i nedostatke. Unutrašnja motivacija proističe iz ličnih želja i interesa, dok spoljna motivacija dolazi izvan zaposlenih, u vidu nagrada i podsticaja.

Unutrašnja motivacija može inspirisati zaposlene da budu samostalniji, angažovaniji i usmereni ka postizanju svojih ciljeva. Ona može dovesti do veće posvećenosti poslu, povećanja kvaliteta rada i zadovoljstva zaposlenih.

S druge strane, spoljna motivacija može pružiti kratkoročne podsticaje i povećati produktivnost u specifičnim zadacima. Međutim, može dovesti do toga da zaposleni zanemare intrinzičnu vrednost svog rada i izgube fokus na dugoročne ciljeve kompanije.

Da bi se obe vrste motivacije iskoristile na najbolji način, kompanije bi trebale prilagoditi svoje programe motivacije prema specifičnostima svog poslovanja i kulture. Uključivanje zaposlenih u proces odabira i dizajna programa motivacije može poboljšati uspeh tih programa i podstaknuti veću posvećenost zaposlenih.

Kombinovanje unutrašnje i spoljne motivacije može stvoriti balansiran i održiv sistem motivacije koji će podstaći angažman, zadovoljstvo i rast kako zaposlenih, tako i kompanije u celini.

U krajnjem slučaju, ulaganje u motivaciju zaposlenih je investicija koja će se isplatiti kroz povećanu produktivnost, kvalitet rada, zadržavanje talenta i ostvarivanje ciljeva kompanije.

Ostavite komentar

JoomBooz © 2024. All rights reserved.