Kako postaviti ciljeve za fizičku kondiciju kod dijabetesa?

Da li ste osoba sa dijabetesom? Ako jeste, morate uvek održavati fizičku kondiciju jer znate da vežbanje pomaže u kontroli vašeg dijabetesa. Ne samo to, već redovnom fizičkom aktivnošću možete uštedeti novac na zdravstvenom osiguranju i život sa dijabetesom.

Ipak, samo opredeljenje za ideju da budete u formi nije dovoljno. Može vam biti teško da shvatite odakle da počnete proces i kako da postavite ciljeve. Ali ne brinite, ovaj članak će opisati 5 važnih faktora koje morate uzeti u obzir kako biste osigurali da vaši ciljevi za fizičku kondiciju imaju smisla.

Pametno postavljanje cilja

Kada je reč o postavljanju značajnih ciljeva za fizičku kondiciju kod dijabetesa, najbolji pristup je da ih postavite prema metodi SMART. Treba napomenuti da SMART označava specifične (Specific), merljive (Measurable), ostvarive (Achievable), relevantne (Relevant), i vremenski određene (Time Bound) ciljeve. U nastavku ćemo objasniti šta svaka reč znači.

Specifičan – Ovo se odnosi na to da cilj bude jednostavan, važan i razuman. Trebali biste izbegavati da bude nejasan i neodređen, jer to može otežati postizanje cilja.

Merljiv – Merljiv znači da je cilj nešto što možete izmeriti. Merljivost garantuje da je cilj motivišući i značajan. Ostvariv – Takođe je važno da cilj bude ostvariv. To ne znači da treba da bude preterano lak za postizanje, već nešto što možete ostvariti ako uložite odgovarajući napor.

Relevantan – Iako vam se može činiti očiglednim, morate se uveriti da je cilj relevantan. Drugim rečima, važno je da cilj bude razuman, realističan i usmeren na rezultate.

Vremenski ograničen – Morate imati vremenski okvir za cilj. Postavljanje cilja u okviru vremenskog ograničenja će vas motivisati da radite na njegovom postizanju.

Kreiranje SMART ciljeva za fizičku kondiciju

Specifičan

Prva stvar koju trebate uraditi je da postavite jasne i specifične ciljeve. Zapišite ih kako biste se svakodnevno podsećali šta su vaši ciljevi. Na taj način ćete razumeti šta želite postići i zašto je to važno. Takođe, pobrinite se da vaši ciljevi za fizičku kondiciju budu dostižni i realistični.

Evo nekih pitanja na koja možete odgovoriti kako biste razjasnili prvi korak:

 • Šta želim postići?
 • Koja je važnost tog cilja?
 • Ko će biti uključen u ostvarivanje cilja?
 • Gde ću preduzeti akciju?
 • Koje resurse i/ili ograničenja su mi potrebni da bih postigao/la ovaj cilj?

Merljiv

Morate se uveriti da vaš specifičan cilj može biti merljiv. Suština kreiranja merljivog cilja je da obezbedite adekvatno praćenje vašeg napretka, ostanete motivisani i razumete nivo rada koji trebate obaviti. Pronalaženjem odgovora na sledeća pitanja, moći ćete da postavite merljiv cilj:

 • Koliko? (U terminima kalorija, težine itd.)
 • Koliko dugo? (U terminima dana, nedelje itd.)
 • Kako da odlučim da je cilj ispunjen?

U ovom trenutku, trebate unaprediti svoj cilj kako bi bio što korisniji i efikasniji. Na početku je često lako da ljudi postave nerealne ciljeve koji izgledaju sjajno na papiru. Međutim, to će vas samo demotivisati kako vreme prolazi. Da biste izbegli taj problem, morate postaviti ostvariv cilj tako što ćete odgovoriti na ova važna pitanja:

Ostvariv

 • Šta trebam uraditi da bih postigao/la ovaj cilj?
 • Koji su izazovi povezani sa postizanjem ovog cilja?
 • Da li postoje finansijski problemi koji će me sprečiti da postignem ovaj cilj? Da li moja prošlost pokazuje moju sposobnost da postignem ovaj cilj?
 • Da li mi trenutni raspored i energija ometaju postizanje ovog cilja?

Relevantan

Da li ste ikada postavili cilj, ali ste nakon nekoliko dana ili nedelja shvatili da vam nije važno da ga ostvarite? Da biste izbegli gubljenje vremena, morate se uveriti da je vaš cilj relevantan od samog početka. Postavite sebi sledeća pitanja kako biste razumeli da li je vaš cilj relevantan ili ne:

 • Da li je ovo odgovarajući način za poboljšanje mog zdravlja?
 • Da li bi moj doktor odobrio ovaj pristup?
 • Da li je vredno uložiti vreme i napor da postignem ovaj specifičan cilj?

Vremenski ograničen

Poslednje, ali ne manje važno, trebate razmotriti da li je određeni cilj vremenski ograničen ili ne. U ovom trenutku, trebate odabrati datum do kojeg cilj mora biti ostvaren. Postavljanjem vremenskog okvira za cilj, ostaćete motivisani i nećete se opustiti. Da biste postavili vremenski ograničen cilj, postavite sebi ova vitalna pitanja:

 • Kada moram postići ovaj cilj?
 • Koje korake mogu preduzeti da razbijem ovaj cilj na zadatke koji se mogu lako upravljati i pratiti?(ovo bi trebalo da bude zasnovano na dnevnoj, nedeljnoj, mesečnoj, i tako dalje, osnovi)

Zaključak

Da li postavljate ciljeve za fizičku kondiciju? Da li želite postaviti poslovne ciljeve? Bez obzira na ciljeve koje postavljate, važno je da se uverite da su oni SMART. Ukoliko niste sigurni odakle da počnete, možda možete posetiti veb stranicu poput Glucose Zone.

Dakle, morate uzeti u obzir sve navedene faktore i primeniti ih prilikom postavljanja ciljeva. Ovo je važno kako biste osigurali da vaši ciljevi budu relevantni, značajni i ostvarivi. Bez sumnje, to je jedini način da postignete cilj i unapredite svoje zdravlje.

Ostavite komentar