Kako postati Life Coach

Život će neminovno imati uspone i padove. Ponekad je lako za nekoga da nastavi kretati napred stazom ispred sebe, ali takođe je važno da odaberu što će sledeće uraditi. Ljudi često biraju akademiju za obuku kako bi stekli znanje o karijeri životnog trenera. Kvalifikovani životni trener je neko ko je prošao obuku da pomogne drugima da prevladaju teže periode.

Možda vas fascinira ideja da napravite karijeru kao životni mentor koristeći veštine kao što su pažljivo slušanje i kritičko razmišljanje kako biste pomogli ljudima da poboljšaju svoje živote. U ovom članku ćemo opisati šta radi životni trener i kako postati životni trener.

Šta radi sertifikovani life coach?

Life coach doprinosi klijentima tako što im pomaže da ostvare svoje ciljeve i brine se o njihovom blagostanju.

Postoje formalne obuke kako postati trener za lični razvoj, jer se oblast treninga nekontrolisano razvija. Da bi unapredili svoje znanje i stekli ideju o najboljem načinu postupanja sa konkretnostima, ljudi mogu birati iz različitih programa obuke za trenera.

Sertifikati za life coach-a

Sertifikacija za life coach-a, plan za sertifikaciju može biti nejasan u nekontrolisanom radu. Važno je razmotriti gde ljudi dobijaju svoj sertifikat kada žele da postanu Life coach.

Obrazovanje i sertifikacija za life coach-a

Nema formalnih akademskih zahteva za one koji žele da rade kao life coach, iako 55 posto ima diplomu osnovnih studija, a 21 posto ima diplomu mastera. Akademija za obuku će vas potpuno uputiti u ovu oblast. Zapamtite da programi sertifikacije mogu postaviti sopstvene obrazovne nivoe za aplikante, kao što je zahtev za diplomu asocijata.

Ako dobijate diplomu i želite da istražite predmete koji bi mogli biti povezani sa životnim treningom, usmerite se na društvene nauke ili savetovanje. S obzirom da mnoge normalne metode treninga koriste metodologije i prakse koje su stvorene u tim profesijama, psihologija, poslovanje ili socijalni rad su neke od opcija za razmatranje.

Kako dobiti sertifikat za life coach-a

Vrsta sertifikata koju izaberete odrediće vaš put ka sticanju licence za life coach-a. Često, prolazak obuke je prvi korak ka sertifikaciji, a zatim sledi potrebno vreme za treniranje i ispit.

Kada izaberete sertifikat po vašem izboru, moći ćete da istražite konkretne zahteve za tu akreditaciju.

Izbor ovlašćenog programa za obuku

Kako postati life coach besplatno? Postoji mnogo trenera koji pružaju besplatno vođstvo. Pošto je trening neuređeno područje, imate puno slobode u izboru sertifikacije koja je najbolja za vas. Brza pretraga interneta usmeriće vas ka različitim mogućnostima.

Iako nije potrebna akreditacija za početak karijere kao life coach, može biti korisno izabrati program sertifikacije koji je odobren od strane industrijski priznate sertifikacione organizacije, ukoliko želite da u budućnosti steknete formalnu akreditaciju.

Na sajtovima svake organizacije možete pronaći izbor odobrenih programa, nakon čega možete odabrati onaj koji najbolje odgovara vašim ciljevima. U suštini, svaki program treba da pruži sličan skup znanja i veština, iako se mogu razlikovati po trajanju, ceni i da li se isporučuju lično ili na daljinu.

Da biste saznali više o vođstvenim filozofijama i postupcima ovih programa, organizujte istraživačke razgovore s osobljem za prijem ili direktorima onih koji najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Koliko košta postati sertifikovani life coach

Postizanje statusa sertifikovanog životnog trenera će vas sigurno koštati. Troškovi za programe sertifikacije mogu se kretati od nekoliko stotina eura do više od deset hiljada. Na to dodajte obično i literaturu za pripremu kao i polaganje ispita za sertifikat. Ovi troškovi se dodatno plaćaju uz cenu programa sertifikacije.

Rad Life coach-a

Koliko vremena je potrebno da postanete life coach? To u potpunosti zavisi od vas i koliko vremena ćete posvetiti učenju. Brojni treneri rade kako bi svojim klijentima pokazali kako da prepoznaju svoje unutrašnje sposobnosti i pronađu svoje sopstvene puteve ka dugoročnom i održivom napretku. To se postiže primenom pristupa koji pomažu klijentima da identifikuju svoje ciljeve i odrede kako da te ciljeve postignu na način koji je u skladu sa njihovim prirodnim sklonostima i osnovnim vrednostima. Životni treneri često koriste različite metode, uključujući:

  • Reflektovanje i postavljanje moćnih pitanja koja podstiču dublje razmišljanje
  • Upotreba verbalnih i neverbalnih znakova kako bi bolje razumeli ono što govorite
  • Otkrivanje vaših osnovnih vrednosti kroz motivacioni intervju koji će vas osnažiti
  • Postavljanje ciljeva i planiranje: Izrada strategije za njihovo ostvarenje
  • Uspostavljanje odgovornosti i praćenje napretka prema ciljevima

Da bi dodatno podstakli proces rasta, neki treneri mogu uključiti dodatne tehnike u svoje seanse, poput astrologije, reikija, tehnika disanja, kretanja i meditacije. Ove metode često zahtevaju specijalizovanu obuku i izlaze iz okvira tipičnih veština life coach-a.

Koje izazove može rešiti life coach?

Life coach može pomoći ljudima da prevaziđu trenutne prepreke i aktuelne situacije dok teško mogu pomoći sa mentalnim poremećajima ili prethodnim traumama. Evo nekih prednosti rada sa životnim trenerom:

  • Unapređenje ravnoteže između posla i života
  • Bolje svakodnevne rutine
  • Veće samopouzdanje i svest o sebi
  • Povećana mentalna fleksibilnost
  • Donošenje odluka sa samopouzdanjem

Kako pronaći life coach-a u vašoj okolini?

Pronalaženje trenera u vašem okruženju može se postići na nekoliko različitih načina, ali prvo je važno da identifikujete vrstu podrške koju vam je potrebno. Evo nekoliko stvari o kojima treba razmisliti:

Lokacija: Klijent i life coach mogu komunicirati putem telefona, video poziva ili ličnih sastanaka.

Cena: Zavisno od trenera, tarife mogu varirati od besplatnih do nekoliko stotina eura po seansi.

Vaši ciljevi: Ako znate šta su vaši ciljevi, možete tražiti trenera koji se specijalizuje u toj oblasti.

Ostavite komentar

JoomBooz © 2024. All rights reserved.