Kako mogu podsticati svoje dete da razvija dobre socijalne veštine?

Da li ste zabrinuti da socijalne veštine vašeg deteta nisu dovoljno dobre?

Da li želite da vaše dete ne ima problema u stvaranju novih prijatelja i lako se uklopi u socijalna okruženja?

Da biste im pomogli da se nose sa svakom teškom situacijom u životu, morate naučiti socijalne veštine svom detetu.

Sposobnost vašeg deteta da komunicira, stvara prijateljstva i dobro se slaže s drugima zavisi od stepena razvijenosti njihovih socijalnih veština.

Uspeh u školi, karijeri i odnosima su samo neka od područja gde deca koja imaju snažne socijalne veštine mogu zablistati.

Socijalne veštine nisu nešto što dete ili ima ili nema. Ako im pružite stalno usavršavanje dok rastu, njihove socijalne veštine će se nastaviti razvijati s godinama.

Razumemo da su socijalne veštine prilično kompleksne za podučavanje, posebno kada roditelji sami nisu upoznati s njima.

Pronašli smo neke neverovatne načine za razvijanje dobrih socijalnih veština kod dece, a ovaj blog post obuhvata sve te savete i trikove.

7 Efikasnih načina za razvijanje dobrih socijalnih veština

Mladi ljudi koji imaju snažne socijalne veštine često postižu veći nivo uspeha u školi, na poslu i u ličnim odnosima.

Evo sedam sugestija za pomoć vašem detetu da razvije socijalnu kompetenciju.

Uspostavite direktni očni kontakt

Najvažnija veština među svim socijalnim veštinama za decu je razvijanje očnog kontakta.

Podučavanje vašeg deteta veštini uspostavljanja i održavanja očnog kontakta je ključni korak u pomaganju da postanu odlični komunikatori.

Naučite svoje dete o važnosti održavanja očnog kontakta s drugima kako bi pokazalo svoj interes i posvećenost razgovoru.

Prenos samopouzdanja i prijateljskosti je proveren metod koji podstiče zdravu komunikaciju.

Kako postaju samouvereniji, podsetite ih da nastave održavati očni kontakt sa svima s kojima razgovaraju.

Ugrađivanje osećanja u njih

Posedovanje visokog nivoa emocionalne inteligencije je ključno za uspeh u socijalnim situacijama.

Ugradnja kod vašeg deteta sposobnosti prepoznavanja i kontrole svojih osećanja može im pomoći da efikasnije komuniciraju s drugima.

Vaš prvi korak trebao bi biti da pomognete svom detetu da prepozna i nosi se sa svojim osećanjima.

Podstaknite ih da otvoreno razgovaraju o svojim unutrašnjim iskustvima s vama i drugima, i pokažite im kako prepoznati i razumeti osećanja drugih oko njih.

Knjige i filmovi mogu takođe biti korišćeni kako bi se deci naučilo o emocijama i kako ih konstruktivno obrađivati.

Prepoznajte granice svog deteta

Razumevanje socijalnih granica vašeg deteta je ključno jer su deca različita.

Prirodno je da će neka deca biti ekstrovertnija i društvenija od drugih.

Učeći o socijalnoj ličnosti svog deteta, možete ih bolje podržati i pomagati.

Na primer, ako je vaše dete stidljivo ili introvertno, možda biste im želeli pružiti više prilika da se uključe s drugima i podići im samopouzdanje.

Međutim, ako je vaše dete društveno i otvoreno, možda će vam biti potrebno da ih podučavate o pravilima ponašanja i društvenim normama.

To je interaktivna aplikacija koja podstiče verbalnu interakciju, pomažući u izgradnji samopouzdanja introvertnih dece i pomažući ekstrovertnima da razumeju suptilnosti pristojnog razgovora.

Prilagodite se njihovim interesima

Mladi su više skloni učešću u grupnim aktivnostima ako su povezane s njihovim interesima.

Uključite svog deteta u sport, organizacije i druge vannastavne aktivnosti koje mu se sviđaju.

Izlaganje drugoj deci u nadziranoj situaciji će čudo učiniti za samopouzdanje i socijalne veštine vašeg deteta.

Da biste dodatno razvili socijalni razvoj svog deteta, razmislite o organizovanju druženja s decom u komšiluku koja imaju slične interese.

Razvijanje veštine postavljanja pitanja

Posedovanje sposobnosti da se jasno izrazi je temelj socijalne kompetencije.

Pomozite svom detetu da razvije socijalne veštine tako što ćete ih naučiti kako da postavljaju pitanja. Naučite ih da postavljaju pitanja na koja se ne može odgovoriti sa jednostavnim da ili ne.

To će im pomoći da ostvaruju dublje interakcije i pokažu istinsku želju za povezivanjem s ljudima.

Vaše dete može ojačati svoje interakcije s drugima i saznati više o ljudima oko sebe postavljajući pitanja o njihovim interesima i iskustvima.

Igrajte igre uloga

Ako želite pružiti svom detetu priliku da vežba socijalne veštine u sigurnom i podržavajućem okruženju, igranje uloga je odlična opcija.

Igre uloga su zabavan način da pomognete svom detetu da razvije socijalne veštine, uključujući stvaranje novih prijatelja i rešavanje razlika s onima koje već poznaju.

Vaše dete može poboljšati svoje veštine komunikacije, sposobnost tumačenja socijalnih znakova i kapacitet za empatiju i saosećanje kroz igre uloga.

Igre uloga su još jedan odličan pristup za pomoć vašem detetu da nauči pozitivne načine za suočavanje s negativnim osećanjima poput besa i frustracije.

Budite dobar uzor

Uvek imajte na umu da vaše dete posmatra vaše socijalne interakcije.

Da li se vremenski posvetite tome da im postavljate pitanja i zaista slušate njihove odgovore?

Da li vam je stalo do ljudi koji vam najviše znače?

Prema Centru za roditeljsko obrazovanje, postavljanje dobrog primera kao roditelj zahteva svesno delovanje. Deca uvek posmatraju odrasle oko sebe.

Zaključak

Podučavanje dece razvijanju zdravih socijalnih veština ključno je za njihovo trenutno i buduće blagostanje.

Možete pomoći razvoju vašeg deteta postavljajući dobar primer, učeći ih veštini jasnog izražavanja, pružajući im mnogo prilika za interakciju s drugima i negujući osećanja empatije i saosećanja.

Kako deca postaju starija i stvaraju nova prijateljstva, osećaće se bolje u vezi sa sobom i svojim talentima.

Zapamtite da uspostavljanje zdravih odnosa s drugim osobama zahteva vreme i strpljenje.

Važno je poštovati lični prostor vašeg deteta dok ih učite socijalnim veštinama.

Sa pozitivnim stavom, možete podučavati decu da postanu uravnotežene osobe koje su samopouzdane, empatične i sposobne da uspostave snažne veze s drugima, stavljajući naglasak na njihov socijalni razvoj.

Ostavite komentar

JoomBooz © 2024. All rights reserved.